Nuohouksen suorittaminen

Kuluttaja-asiamies on linjannut nuohousyritysten toimintaa ja uuden ohjeistuksen mukaan kaikkien nuohoojien tulee toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kiinteistön omistajalla on oikeus valita nuohoojansa, joten kaikki nuohousajat tulee sopia etukäteen. Nuohooja ei...